Loma-asuntojen vuokrausehdot

Vuokrausehdot koskevat loma-asuntojen vuokrausta tai palveluiden varaamista suoraan LeppäLomilta. Vuokrausehdot tulevat osapuolia sitovaksi, kun asiakas on vahvistanut varauksen maksamalla vähintään ennakkomaksun.

Varaaminen  

Asiakas voi varata loma-asunnon internetissä ohjeiden mukaisesti tai puhelimitse. Asiakkaalle lähetetään postissa tai sähköpostissa varausvahvistus, jossa on
– Loma-asunnon omistajan nimi- ja osoitetiedot.
– Ajo-ohjeet avainten noutopaikalle ja loma-asunnolle.
– Loma-asunnon vuokrausehdot ja tietoa maksullisista lisäpalveluista.
– Tilisiirtolomakkeet ennakkomaksun, loppumaksun ja tilattujen lisäpalveluiden maksamiseen.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut sovitun ennakkomaksun tai koko vuokramaksun eräpäivään mennessä. Ennakkomaksu on 30 prosenttia loma-asunnon vuokrahinnasta. Varauksen tekijän on oltava täysi-ikäinen henkilö. Maksun suorittava asiakas tai hänen erikseen nimeämänsä täysi-ikäinen henkilö vastaa loma-asunnon vuokrausehtojen noudattamisesta. Jos asiakas on yritys, vastuussa on yhteyshenkilöksi nimetty henkilö. Loma-asuntoa ei saa vuokrata kolmansille osapuolille.

Maksaminen

Loma-asunnon vuokrauksen ennakkomaksu on suoritettava laskun eräpäivään mennessä. Loppulasku erääntyy maksettavaksi laskun eräpäivänä tai viimeistään kuusi viikkoa ennen varatun loman alkua.

Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi viikkoa ennen loman alkua, ei ennakkomaksua peritä erikseen vaan koko vuokramaksu ja mahdolliset varatut lisäpalvelut on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli varauksen kokonaissumma on alle 250 euroa, on koko summa maksettava kerralla kymmenen vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä. Asiakkaan on tarvittaessa esitettävä luotettava dokumentti maksun suorittamisesta.

Loma-asuntojen vuokraushinnat ja muut maksulliset palvelut sisältävät arvonlisäveron. Kaikki laskuihin liittyvät huomautukset on ilmoitettava seitsemän vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Mikäli asiakas ei noudata maksuehtoja, LeppäLomilla on oikeus todeta varaus peruuntuneeksi.

Peruutukset  

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti. Peruutus on pätevä, kun kirjallinen ilmoitus on perillä LeppäLomilla.
Mikäli asiakas voi osoittaa, että peruutus on tehty kirjallisesti ja lähetetty oikeaan osoitteeseen ajoissa, peruutus hyväksytään, vaikka ilmoitus myöhästyy tai ei saavu lainkaan perille. Maksettu ennakkomaksu ja mahdolliset toimistokulut jäävät peruutuksen yhteydessä LeppäLomien tai mahdollisen välittäjän hyväksi.

Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko vuokramaksu ja varatut oheispalvelut. Jos loma-asunto saadaan vuokratuksi toiselle asiakkaalle, palautetaan vuokramaksu ja maksetut lisäpalvelut vähennettynä 80 euron peruutusmaksulla.

Jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu, joutuu on- nettomuuteen tai kuolee, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua ja mahdollisia toimistokuluja. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä LeppäLomille ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, kuten lääkärintodistuksella.

Loma-aikana tehtyjä peruutuksia ei hyväksytä eikä korvata. Mikäli asiakas muuttaa varausta, muutokset käsitellään samoin kuin varauksen peruutukset. Suosittelemme, että asiakkaalla on vuokrausaikana voimassa oleva matkustajavakuutus, joka sisältää peruutusturvan. LeppäLomat tai mahdollinen välittäjä voi perua varauksen Force Majeure- tapauksissa eli ylivoimaisen esteen vuoksi. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Loma-asunnon käyttö        

Loma-asunnon omistaja luovuttaa avaimet asiakkaalle ilmoitetussa tai erikseen sovitussa paikassa sovittuna ajankohtana.

Ellei erikseen muuta sovita, asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet ja pyyheliinat sekä vastaa loma-asunnon ja pihapiirin siivouksesta lomansa lopuksi. Erilliset siivousohjeet löytyvät loma-asunnoista.

Kun asiakas lähtee loma-asunnolta, on rakennusten, ympäristön, kalusteiden ja varusteiden oltava samassa kunnossa ja samoilla paikoilla kuin loman aluksi. Mikäli loma-asunnon omistaja joutuu siivoamaan rakennuksia tai pihapiiriä, peritään vähintään hinnaston mukainen siivousmaksu.

Loma-asunnon omistaja voi tarvittaessa suorittaa esimerkiksi nurmikon niittotyötä vuokrajakson aikana. Talvella loma-asunnon omistaja vastaa lumitöistä traktorilla puhdistettavien alueiden osalta. Asiakas vastaa kuistien, portaiden, patioiden, laiturin ja polkujen puhdistamisesta sekä liikkuu niillä omalla vastuullaan.

Loma-asuntoa ja pihapiiriä saa käyttää se henkilömäärä, mikä loma-asunnon esittelyssä on lisävuodepaikat huomioiden ilmoitettu. Telttailu, leiriytyminen ja muu lisämajoituksen käyttö alueella on kielletty. Juhlatilaisuuksien järjestämisestä on sovittava erikseen.

Avotulen teko loma-asunnon pihapiirissä ja metsäpalovaroituksen aikana on ehdottomasti kielletty! Asiakkaan tulee noudattaa ohjeita, varoituksia ja määräyksiä. Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle, irtaimistolle ja ympäristölle sekä kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingon.

Mahdollisten todennettavien luonnonilmiöiden tai kolmannesta osapuolesta johtuvien ongelmien, kuten sähköntoimitushäiriöiden osalta, loma-asunnon omistaja tai asiakas eivät ole korvausvelvollisia.

Loma-asunnot ovat savuttomia. Lemmikkieläimiä ei saa tuoda sisätiloihin ellei loma- asunnon tiedoissa toisin ole ilmoitettu. Lemmikkieläimistä on aina ilmoitettava varauksen yhteydessä, vaikka ne olisivat loman aikana vain loma-asunnon ulkotiloissa ja pihapiirissä. Mikäli loma-asunnossa tai pihapiirissä on pidetty ilman ilmoitusta lemmikkieläimiä, on loma-asunnon omistajalla oikeus periä tarvittaessa hinnaston mukainen siivousmaksu.

Huomautukset, valitukset ja riitojen ratkaisu

Huomautukset ja valitukset on ilmoitettava varauksen aikana viipymättä suoraan loma- asunnon omistajalle.

Ensisijaisesti ongelmat ja sopimusriidat pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos valituksen syytä ei korjata, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos myyjä ja asiakas eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakuntaan.

Sopimuksessa sovelletaan Suomen lakia ja riidat käsitellään loma-asunnon omistajan paikallisessa käräjäoikeudessa. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

Takaisin etusivulle!