Tietosuojalauseke

Asiakasrekisterin pitäjä
LeppäLomat

Yhteyshenkilö
Katriina Leppä
P. 0500 754 528
info@leppalomat.fi

Asiakasrekisterin nimi
LeppäLomien asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja tallennetaan, jotta verkkosivuston kautta tehtyihin yhteydenottoihin voidaan vastata ja lähettäjiin pitää yhteyttä.
Viestejä voi lähettää myös anonyymisti.

Asiakasrekisterin tietoseloste
Käyttäjä voi ilmoittaa viestilomakkeen kautta nimensä, puhelinnumeronsa, sähköpostiosoitteen ja muita vapaamuotoisia tietojaan.
Lisäksi järjestelmä tallentaa viestien lähettämisen ajankohdan.

Säännön mukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan vain
suoraan käyttäjiltä itseltään verkkosivuston kautta.

Säännön mukaiset luovutukset
Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolelle. Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla.
Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin.
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta
EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin suojaus
Ainoastaan LeppäLomien henkilökunnalla on oikeus käsitellä ja ylläpitää asiakasrekisterin tietoja. Käyttäjää sitoo vaitiolovelvollisuus.
Tietoverkko ja laitteet, joilla asiakasrekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Laitteet sijaitsevat valvotussa tilassa.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla ja osoittaa asiakasrekisterin yhteyshenkilölle.
Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö täytyy tehdä kirjallisesti ja yksilöidysti – pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset tiedot.
Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

Evästeet
LeppäLomat.fi -sivusto käyttää evästeitä. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, mistä sivuilta asiakas on siirtynyt sivustolle, mitä sivuja asiakas on selannut ja milloin, mitä selainta asiakas käyttää, mikä on asiakkaan resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on asiakkaan IP-osoite eli mistä internet-osoitteesta asiakkaan lähettämät tiedot tulevat.
Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.
Asiakas hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Takaisin etusivulle!